1032 BRUKERE - OM LAR I NORGE

proLAR lanserer i dag 20 okt 2016 sin "bruker til bruker" rapport etter vår brukerundersøkelse gjennomført i 2014.

Brukerundersøkelsen hadde som målsetning å få vite mer om hvordan folk i LAR opplever LAR-systemet til daglig, samt å få en bedre innsikt i hva vi i proLAR burde ha fokus på fremover. Takk til alle deltakerne som tok tid til å svare på undersøkelsen, som ga gjennomtenkte tilbakemeldinger og forslag for bedringer av LAR behandling i Norge, og som var villige til å dele personlig informasjon og erfaringer.

Rapporten kan leses i sin helhet her: proLAR_rapport_brukerundersøkelse_2016.pdf


PRESSEMELDING - PRESSEMELDING 05.09.2016

Senterpartiets Kjersti Toppe møter brukeraktivister 6.sept

I forbindelse med at Norge er vertsskap for verdenskongressen «5th International symposium on Hepatitis care in substance users», 7. - 9. September, har proLAR og RIO, arrangert et nettverksseminar som samler representanter fra brukerorganisasjoner over hele verden den 6 sept.

Se pressemeldingen her: pressemelding_community_day_2016.pdf


01.09.2016 Brukerorganisasjonene på rusfeltet og Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon krever handling for å eliminere Hepatitt C

Organisasjonene bak dette oppropet krever at Norge følger opp FNs bærekraftsmål og WHOs ambisjon om å eliminere hepatitt C innen 2030 Les oppropet her: opprop_til_helse_og_omsorgskomiteen.pdf


13.07.2016 En strategiplan uten ambisjoner og politisk vilje - Innlegg i Fedrelandsvennen 13 juli 2016 Les saken her: hepatitt_c_sak_av_prolar.pdf

Tittel

Årsrapport 2014

12.05.2015 21:32
proLAR sin årsrapport for 2014. Takk for et flott år! Årsberetning og revisjonsberetning legges ut om kort tid. _rs...
Siden skal oppdateres og er under ombygging

Innvitasjon til sommerleir 2015

12.05.2015 21:23
proLAR inviterer sine medlemmer til å søke plass på årets sommerleir i Lillesand. Vi har begrenset med plasser. De ...
Siden skal oppdateres og er under ombygging

Høringssvar fra proLAR

15.04.2015 19:53
Høringsvar fra proLAR på behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet, utkast til ny retningsl...
Siden skal oppdateres og er under ombygging

Velkommen til årsmøte 30 april 2015

30.03.2015 12:30
proLAR - Nasjonalt forbund for folk i LAR proLAR er en nasjonal bruker-organisasjon for pasienter i LAR (Legemiddel...
Siden skal oppdateres og er under ombygging

Hepatitt C seminar

06.02.2015 12:32
proLAR arrangerer Hepatitt C seminar den 24. Mars 2015. Meld deg på !
Siden skal oppdateres og er under ombygging

Levometadon-fare for overdosering.

05.02.2015 14:34
Levometadon - fare for overdosering Helsedirektoratet og statens legemiddelverk har anbefalinger når det gjelder ut...
Siden skal oppdateres og er under ombygging
Hovedkontor
Rådhusveien 26, 4640 Søgne

Postadresse:
Postboks 1099, 4683 Søgne
Tlf: 41307039 /94888929 /41170962

Avd. Oslo
Nedre slottsgate 7, 0157 Oslo
Inngang v/ Fagrådet
Tlf: 93 45 81 83 / 45 01 01 56

Avd. Sandnes/Stavanger
Eidsvollgate 45,
4307 Sandnes
Funkishuset -
Tlf: 94161965

Avd. Bergen
Østre murallmenningen 7
AFR LAR Bergen.
Tlf: 46 85 84 59


Vil du bli medlem i proLAR?
Både pasienter i LAR og støttemedlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Medlemskap er gratis for våre hovedmedlemmer.

Støttemedlemmer kan gi frivillig støtte: Kontonr: 6315.05.07512
*
*
*
*