Ansatte og representanter i proLAR
Ronny Bjørnestad
Daglig leder
tlf: 41 30 70 39
Rådhusveien 26
4640 Søgne

Ida Kristine Olsen
Prosjektleder SMIL
Tlf: 94 88 89 29
Rådhusveien 26
4640 Søgne
Ole Jørgen Lygren
Styreleder / Avdelingsleder Bergen
tlf: 46 85 84 59
Murerhjørnet 7, 5 etg.
5012 Bergen
Lene Midtsundstad
Organisasjonssekretær
tlf: 45 01 01 56
Nedre Slottsgate 7
0157 Oslo
Kenneth Egeland
Prosjektleder Brobygger
tlf: 94 16 19 65
Eidsvollgata 45
4307 Sandnes
Siv Løvland
Avdelingsleder Oslo
tlf: 93 45 81 83
Nedre Slottsgate 7
0157 Oslo
Carina Helene Jørgensen
Brukerrepresentant proLAR
tlf: 98 44 18 15
Vestfold
Marianne Astrid Jørgensen
Brukerrepresentant proLAR
tlf: 90 21 13 21
Vestfold
Tina Merete Vestergaard
Brukerrepresentant proLAR
tlf: 48 27 18 37
Østfold
Eivin Jr. Dahl
Gruppeleder Livet med LAR
tlf: 93 42 80 18
Rogaland
Trond Arne Ausdal
Representant for proLAR
tlf: 90 47 86 08
Rogaland

Lise Aasmundstad
Prosjektmedarbeider
SMIL
Laila Rudi Aanensen
Prosjektmedarbeider
SMIL
Vivian Bentsen
Prosjektmedarbeider
SMIL