Foreløpig presentasjon av brukerundersøkelse 2014

Vi er godt igang med å analysere svarene vi har mottatt på brukerundersøkelsene vi har sendt ut i 2014. På den 10. nasjonale LAR-konferansen som ble holdt 16. og 17. oktober 2014 hadde vi en gjennomgang av noen av våre funn. Her kan dere se presentasjonen. brukerunders_kelse_powerpoint_prolar_larkonf_1_siste.ppt