LAR-konferansen 2014

Brukere var med på å sette dagsorden for ruskonferanse.
Den 16. og 17. Oktober deltok 750 mennesker fra hele landet i en nasjonal konferanse om rus- og avhengighetsbehandling som Oslo universitetssykehus var med på å arrangere.

Les hele saken her.