Levometadon-fare for overdosering.

Levometadon - fare for overdosering

Helsedirektoratet og statens legemiddelverk har anbefalinger når det gjelder utskriving av levometadon.

Levometadon er dobbel så potent som vanlig (racemisk) metadon.

Dersom dosen ikke halveres kan det få fatale konsekvenser. Les mer