Nasjonal brukerundersøkelse av LAR pasienter 2014

proLAR gjennomførte en egen brukerundersøkelse for å vite mer om hva vi som LAR pasienter mener om dagens LAR behandling. Brukerundersøkelsen ble sendt ut fra nesten alle Helseforetak/spesialisthelsetjenesten. Vi har fått svarene tilbake, og jobber nå med å punche dataene inn. Takk til alle dere som besvarte vår brukerundersøkelse! Totalt har vi fått inn 1045 svar. Vi vil legge frem vår rapport på SERAF sin LAR konferanse i oktober 2014 og her på hjemmesiden vår.