Ny veileder om Hepatitt C behandling i Norge

Hepatitt C er et stort helseproblem globalt og nasjonalt. I mars 2014 kom det en ny veileder som tar for seg ulike behandlingsmuligheter og nye medikamenter for norske forhold: Se veileder her:

hcvveileder_mars_2014.pdf