Nyeste veileder for Hep.C behandling i Norge

Her er den nyeste veilederen for hepatitt C behandlin i Norge. Oppdatert i September 2014. veileder_sept_2014.pdf