Statens legemiddelverk stopper Metadon Martindale fra 8 april 2014

Statens legemiddelverk stopper salget av Metadon Martindale mikstur fra 8.april 2014 fordi det er mistanke om at feil bruk kan gi alvorlig helseskade.