Til HOD, Bent Høie og Helsedirektoratet

Det begynner nå å bli vanlig at LAR-pasienter betaler Kr 315.- pr. konsultasjon frem til pasienten har nådd egenandelstaket på Kr 2105.- pr kalenderår. Dette gjøres utifrå våre erfaringer på svært ulik måte avhengig av hvilket HF man hører innunder. Dette skaper igjen en stor frustrasjon og mye usikkerhet blant vår pasientgruppe.

Les mer