2011/2012

SERAF RAPPORT 2/2012
LAR-forskning 2011

seraf_rapport_nr_2_2012_lar_forskning_2011.pdf

Nesten 300 døde av overdose i 2011.

Neste år vil regjeringen legge en ny overdosestrategi, men politikerene møter fortsatt kritikk fo r manglende satsning.

Se den interessante dokumentaren Så er der kaffi og Heroin

I foråret 2010 åbnede Valmuen. Det er Danmarks første behandlingssted, hvor narkomaner kan få lægeordineret heroin.

Ibogain-Guds medisin mot avhengihet.

Likeledes som morfin ble kalt guds medisin mot smerte, blir ibogain kalt Guds medisin mot avhengihet.

Les mer

Sier nei til gratis heroin

Arbeiderpartiets stortingsgruppe sier nei til heroinassistert behandling av de tyngste narkomane.

Les mer

proLAR gjennomførte den 29 mars 2012 organisasjonens årsmøte ved folkets hus i Oslo.

I tilegg til vanlige årsmøtesaker ble det valgt inn ny daglig leder.

Ny leder av proLAR er Ronny Bjørnestad.

Årsrapport for 2011 legges her, følg linken under.

Heroin assistert behandling - For eller imot ?

i forbindelse med det kontroversielle spørsmålet om heroin assistert behandling skal det holdes en konsensuskonferanse i Oslo 21. juni.

ProLAR mener at ruspolitikken i Norge har vært feilslått i altfor mange år og at det er på tide å tenke nytt, og ønsker i den forbindelse å gå inn for en prøveordning på heroinassistert behandling da det gir gode resultater i andre land som har innført ordningen, både for pasienten og dennes rehabilitering men også samfunnsmessig med tanke på mindre nyrekruttering til rusmiljøene og rusrelatert kriminalitet.

Heroin assistert behandling kan gangne mennesker som ikke har klart å nyttiggjøre seg behandling av annen art, og så lenge det kan redde så mye som ett menneskeliv, er et prøveprosjekt av denne typen verd forsøket.

Vi vil gjerne høre hva våre medlemmer mener om nettopp dette og vil etterhvert sette opp noen alternativer med ja og nei spørsmål på vår Facebook-side, hvor du også kan diskutere dette (og andre aktuelle temaer) i vårt forum.

Heroinassistert behandling: For svakt grunnlag

Grunnlaget er ikke godt nok for å innføre heroinassistert behandling i Norge. Det konkluderer panelet som på bakgrunn av konsensuskonferansen om heroinassistert behandling oversender en rapport til Helse-og omsorgsdepartementet. Les mer her

Her kan du lese konsensusrapporten om heroinassistert behandling:

Har blitt kvitt byens åpne rusmiljø:

De fem europeiske storbyene Zürich, Amsterdam, Lisboa, Wien og Frankfurt har lykkes i å kvitte seg med sine åpne rusmiljøer. Les mer her

Generisk bytte av Subutex - like om hjørnet

Kritisk til det nye rammeverket for LAR

Det er kommet inn nærmere hundre uttalelser til Nasjonal retningslinje for LAR, og høringsuttalelsene vil bli vurdert før den endelige retningslinjen vedtas.

proLAR sin uttalelse på høringsutkastet finner du her

Østlandssendingen 15. mars

Bare 10 prosent av de som får metadon eller subutex i Oslo er i jobb, skole eller andre arbeidsmarkedstiltak. I Midt-Norge er derimot hele 60 prosent av disse i jobb.

Regjeringen inviterer til Konsensuskonferanse om heroinassistert rehabilitering

Les mer om Regjeringens planer her.

Eksperter, fagfolk og helsepolitikere skal drøfte heroinbasert behandling av rusmisbrukere, før regjeringen tar standpunkt til den omstridte metoden.

Rusfrihet er ingen betingelse for behandling

Bruk av rusmidler skal ikke medføre at pasient en utskrives fra LAR, ifølge forslaget til nye retningslinjer som Helsedirektoratet la fram i dag. -Vi vet at man reduserer dødelighet og bedrer livskvalitet ved at pasienten får bli i LAR, sier Johannesen.

Les saken i Dagens Medisin

Les også: Helsetilsynet omgjorde utskrivningsvedtak fra LAR

Nytt rammeverk for LAR på plass!

Endelig foreligger det nye, nasjonale rammeverket for legemiddelassistert rehabilitering. (LAR)

Det nye rammeverket skal blant annet bidra til at brukermedvirkningen i LAR skal styrkes.

Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opiodavhengighet

Narkotikadebatten

På et frokostmøte med justisminister Knut Storberget (Ap) før påske tok Minerva til orde for å erstatte totalforbudet mot narkotika med streng regulering. Justisministeren kalte påpekningen av et alternativ til dagens politikk for «skyttergravskrig». La meg derfor gjenta argumentene i åpent lende.

Les mer på aftenpostens nettsider

Statsbudsjettet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til rusfeltet med 100 millioner kroner i 2011, til tiltak innen områdene tidlig intervensjon, oppfølging og behandling. Det foreslås blant annet 70 millioner kroner til kommunalt rusarbeid og 20 millioner kroner til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Rusfeltet vil med dette være styrket med vel 1 milliard kroner siden 2005.

Les om statsbudsjettet her.