2013
Er LAR nødevendigvis livslang behandling?
Et initiativ for å lage et eget tiltak for nedtrapping fra Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for heroinavhengige reiser viktige spørsmål for helsetjenesten.


proLAR skal delta på denne kurssamlingen i Porto, Portugal 30.- 4. sept 2013.
Fra Norge skal også Foreningen for Human Narkotikapolitikk være med.

Hepatitt C er et stort helseproblem globalt og nasjonalt. Kursdagene vil gi oss som brukerrepresentanter i Norge en gyllen mulighet til å sørge for økt fokus i fremtiden.

Se pdf. fil under for mer informasjon.
 Fakta og feil om overdoser
Vi må ta alvorlig at det er et høyt overdosenivå i Norge, slik er det også i de landene <<det er naturlig og sammenligne oss mest med>>. Men det er et feilspor å se etter årsaken tilat Norge er en <<versting>>.
Bivirkningsnemnda råder statens legemiddelverk til å avregistrere buprenorfin monopreparater i LAR.

<<Si minst mulig-det kan brukes mot deg siden!>>
En studie av LAR-klienters opplevelse av innflytelse i egen behandlig. studi_av_lar_pasienter_helge_tofte.pdf

<<Back in the ring>>

Prosjekt som skal hjelpe rusavhengige til et nytt liv ved hjelp av yoga og frivillig arbeid.

På det meste har det vært rundt 30 deltagere.

de ti mest dedikerte deltagerene dro i september på en fireukers kombinert yoga og arbeidsreise til India. Fotografer har fulgt deltagerene hele veien for å lage en dokumentarfilm.


Se Nrk sitt innslag fra stoffbrukerdagen 2013 her.
 Fagmøte med professor David Nutt hos SIRIUS og SERAFillegalt omsatt metadon dreper opptil 50 i året. Helge Waal , proffesor emeritus ved senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), anser det som sannsynelig at en fast nasjonal takst for utlevering og klargjøring av LAR- legemidlene og regulering av behandlingen vil begrense lekkasjer og misbruk.


ROPs ekspertråd i gang med arbeidet.
Representanter for en rekke organisasjoner deltar i rådet, som skal være et formelt rådgivende organ for kompetansetjenesten.
Verdens Hepatitt dag er i dag 28.Juli. Samtidig er det rundt 500 millioner mennesker som lever med hepatitt B og C. Ennå er det masse uvitenhet om hva dette dødelige viruset kan føre til, som feks. skrumplever og leverkreft. Norske myndigheter bør nå ta dette alvorlig!
Er du i LAR og er mamma? Vi søker deg med barn tom. 2 år, som vil være med i et unikt felleskap.SMIL er et nasjonalt brukerstyrt prosjekt med oppstart av nytt kull senhøsten 2013. Les mer på linken under.
Global Overdose Awareness Day i Oslo.

Se bidraget til FHN her.
Min behandling mitt valg - En internasjonal nettside om behandling og behandlingsmuligheter. proLAR vil være ansvarlig for distribusjon av denne kampanjen i Norge. Ta kontakt for mere info.
<< LAR kostnader - En gråsone? >>

I små kommuner som har egne utleveringsenheter for metadon/buprenorfin behandling foregår det mye ulik praksis. proLAR oppdaget etter klager fra pasienter at utleveringssted tok betalt for denne tjenesten.
Pasienten ble belastet 45 kr pr. utlevering.

Er det flere slike utleveringsordninger/enheter med denne type praksis i kommune Norge?
lar_kostnader_en_grosone.pdf
 Støre vil gjøre det lovlig å røyke heroin.
VIL ENDRE LOVEN: Helseminister Jonas Gahr Støre (AP)
vil avkriminalisere heroinrøyking for å få flere narkomane til å bytte ut sprøyta med røyk.
Les mer
Helseministeren vil tillate narkomane å røyke heroin - kritikerene mener at Støre har gitt opp kampen mot narkotika. proLAR støtter forslaget til Støre. Se NRK sin debattsending her
Naltrexson eller buprenorfin-nalokson mot tilbakefall etter utskrivning.
I sammarbeid med senter for rus- og avhenngighetsforskning, Uio (SERAF) er et knippe sykehus i sør-Norge snart klare til å innkludere deltagere i studien `Naltrekson eller buprenorfin-nalokson mot tilbakefall og
overdose etter utskrivning. Les hele saken.
proLAR har begynt å arbeide med en unik brukerundersøkelse av landets LAR pasienter. vi holder nå på å ferdigstille en intervjuguide som skal være ferdig i sommer. I den forbindelse trenger vi brukere som kunne tenke seg å bistå i arbeidet med å brukerundersøkelsen ut blant brukerne. Har du lyst til å hjelpe oss, ta kontakt !

Les eget skriv på linken under.
Fastlegers syn på legemiddelassistert rehabilitering
Se her
Statsbudsjett 2013: Rusavhengige taper.
Rusfeltet får 45 millioner ekstra utover dagens rammer i budsjettet for 2013. Les mer
Substitusjonsbehandling på stedet hvil?
Antall overdosedødsfall er stabilt høyt til tross for en stadig økende rekruttering til LAR-programmet. En så høy dødelighet ville ikke blitt akseptert ellers i helsevesenet. Er det på tide å sette inn tiltak vi vet virker?
 Barn født av mødre som behandles med metadon og subutex, klarer seg godt når mødrene får hjelp.

God oppfølgning veier opp for farlig stoff under gradiviteten. - Når mødrene får litt hjelp, klarer barna seg forbausende bra, sier psykolog Monica Sarfi til bladet Psykisk helse.
Les merNy stortingsmelding "Se meg" - Gode hensikter, men lite konkrete handlinger.proLAR ville gjerne sett mer politisk mot til handling!
Se hele stortingsmeldingen her.
Rehab-rekord for heroinavhengige: Samtidig har antallet som venter på behandling gått betydelig ned, og de aller fleste som starter i LAR blir i programmet, viser en ny rapport fra Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo. Les hele saken her
Narkopolitikken er preget av moral, ikke kunnskap.

Norge ligger på Europa-toppen i overdosedødsfall. Avkriminalisering er veien å gå for å redusere tallet, mener UiS-forskere.
Les hele saken her.
Nederland,Sveits,Tyskland og flere andre land har i mange år hatt heroinklinikker. Alle har hatt suksess. men ingen har undersøkt hvorfor - før nå. Les hele saken her.
 Til gatemagasinet =Oslo sier helseministeren at sprøyterom også skal kunne brukes til røykerom.

Helseministerens utspill om heroinrøyking har satt fart i narkotikadebatten.