Årsrapport 2015

proLAR sin årsrapport for 2015
Takk for et flott år!

Les årsrapport 2015 her: _Årsrapport_2015_prolar_ferdig.pdf


Årsberetning og revisjonsberetning.
Se års beretning 2015 her:_Årsberetning_2015_og_resultat_og_balanse_2015.pdf