Høringssvar fra proLAR

Høringsvar fra proLAR på behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet, utkast til ny retningslinje.

svarskjema_hoyring_retningslinje_behandling_og_rehab_rus_1.doc