Nasjonal brukerundersøkelse av LAR pasienter

Hvordan opplever de sin hverdag og livskvalitet?

Denne undersøkelsen er laget i håp om å få svar på hvordan hverdagen til Norges LAR pasienter FAKTISK er!

Undersøkelsen er helt anonym å du velger selv om du vil svare. Det er viktig å få frem LAR brukerens egne meninger å det vil vi få frem via en rapport i etterkant av undersøkelsen.

Vi håper at så mange som mulig vil få dette i posten da vi ønsker at alle skal få mulighet til å svare.Vi er i dialog med landets LAR regioner å de skal bistå oss med dette.

Dette vil dere få iløpet av desember 2013 og januar 2014.