Opprop til Helse- og omsorgskomitéen

01.09.2016

Brukerorganisasjonene på rusfeltet og Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon krever handling for å eliminere Hepatitt C

Organisasjonene bak dette oppropet krever at Norge følger opp FNs bærekraftsmål og WHOs ambisjon om å eliminere hepatitt C innen 2030 Les oppropet her: 

opprop_til_helse_og_omsorgskomiteen.pdf