Høringsuttalelse - Stoltenbergutvalgets rapport

Her kan du laste ned høringsuttalelsen fra proLAR. Vi slutter oss til utvalgets rapport på alle 22 punkter. Stoltenbergutvalget gir håp om positive endringer i Norges narkotikapolitikk.

proLARs høringsuttalelse: