Viktig info til alle LAR pasienter og rusmiddelbrukere

Metadon Martindale trekkes fra markede ettersom den inneholder hjelpestoffet Povidon, og ved injisering kan få alvorlige konsekvenser å skader på indre organer. Les info skriv som ligger på linken. povidon_info_til_pasienter.pdf