Bli medlem i vår organisasjon!

Ved å melde deg inn i proLAR Nett vil du bidra til at vår brukerstemme blir sterkere, og at det blir satt fokus på en mer individuell tilnærming, og en mer fornuftig praksis.
Alt for mange LAR pasienter har lidd unødig, altfor lenge, pga en praksis som ikke har hensyntatt vår avhengighet, våre behov og ønsker.

Jo flere medlemmer, jo større gjennomslagskraft!

Medlemskapet medfører forøvrig ingen forpliktelser.

Hovedmedlem:

Gratis (pasienter i LAR)

Støttemedlem:

kr. 200,-. Giro blir sendt ut en` gang pr år.

Innmeldingsskjema

Ved å fylle inn skjema blir du fullverdig medlem hos proLAR Nett.

Medlemsopplysninger behandles etter Personopplysningslovens bestemmelser.