Nyhetssaker

Å sprenge glasstaket

LAR reduserer tilbakefall til misbruk, men tilbudet mangler en

grunnleggende holdning om at nedtrapping er mulig.

Vi trenger en humanisering av nåværende tilbud rettet mot de opioidavhengige brukerne i Norge.

Les mer

LAR-leder i bergen, Christian Ohldieck

Vil hindre eks-narkomane i å selge medisinene sine

Ny rapport viser at det er blitt vanskeligere å få tak i Lar-medikamenter på gaten. - En god utvikling, men ikke godt nok, sier Lar-leder. Nå varsler han mer målrettet innsats mot lekkasjer.

Stiftelsen Bergensklinikkene offentliggjorde nylig sin rapport om rustrendene i Bergen siste halvår. Den viser at det er blitt vanskeligere å få tak i Lar-medikamenter på gaten.

Les mer

Overlege Olav Dalgard ved Ahus ledet arbeidet med den nye veilederen

Dyre medisiner ga nye retningslinjer

Fagmiljøet stiller krav om kostnadseffektivitet etter at effektive, men kostbare, hepatitt C-medikamenter har kommet på markedet.

I fjor høst publiserte en arbeidsgruppe underlagt Legeforeningen en ny veileder for behandlingen av hepatitt C. Bakgrunnen for den nye veilederen er at nye medikamenter kom på markedet i løpet av fjoråret: sofosbuvir (Sovaldi), simeprevir (Olysio) og daklatasvir (Daklinza). Disse anses å være langt mer effektive, og de har mindre bivirkninger enn tradisjonell hepatitt C-behandling.

Les mer

LAR-medisiner på avveie - mindre risikofylt enn tidligere antatt?

Sprøytebrukere som kjøper metadon eller Subutex/Subuxone på gata, av folk som har fått medikamentene utdelt i behandlingsopplegg, bruker ofte midlene i tillegg til heroin og andre rusmidler. Ulovlig bruk av de såkalte LAR-medisinene er uheldig, men det finnes ikke enkle svar på hvor skadelig denne lekkasjen er.

Les mer

Ut av komfortsonen!

Av: Ida Kristine Olsen, prosjektleder i SMIL - 21.12.2014

Det er på tide med nye rammer for erfaringsutveksling, både med medlemmene vi representerer, og med fagfolk, skriver Ida Kristine Olsen.

Begrepet brukermedvirkning har gått som en vind over landet. Vi skal med i alle ledd, og på alle nivåer. Det sier både loven, forskningen, og moralen. Det hender at vi får det til, men jeg er overbevist om at vi kan bedre!

Les mer

Fornøyde LAR-brukere

Av: Astrid Renland rus og samfunn 21.12.2014
Ronny Bjørnestad er daglig leder i proLAR og har hatt regien på brukerundersøkelsen

Den første nasjonale brukerundersøkelsen basert på brukerprinsippet - bruker til bruker, ble lansert av Ronny Bjørnestad fra proLAR på årets LAR-konferanse i Oslo (16.-17. oktober). Undersøkelsen viser at mange har det bra i og med LAR.

Les mer