Nyttig verktøy

På denne siden vil du finne en samling av nyttige linker og dokumenter.

SERAF rapport nr.1 2014 - Helseforetakene - Et godt sted å være ? Les mer

Kronikk: Legemiddelassistert rehabilitering - viktig behandling med dilemmaer. Les mer

Pasienter som avbryter LAR behandling - hvordan går det med dem? Les mer

NASJONAL overdosestrategi 2014 - 2017

Les rapporten her

Norsk pasientregister (NPR), Ventetider og aktivitetsdata fra spesialisthelsetjenesten. Ventetider og pasienrettigheter

Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som jobber oppsøkende og gir gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Rettshjelpen ytes i stor grad av frivillige advokater og jurister.

Se nettside her.

Lovdata:

Skal du ut å reise burde du sjekke linken under. der vil du finne en liste over alle land, å hva reglene der sier om bruk av metadon eller buprenorfin behandlig/medbringelse. Sjekk her

Overveldende flertall mener arbeid med individuelle planer fremmer samarbeid mellom ulike deler av tjenesteapparatet.

Individuell plan kan være vanskelig å bruke fordi den kommunale organiseringen ikke er tilpasset denne måten å yte helhetlige tjenester på.

Tilpasset hefte om individuell plan.

Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) [Foreløpig utkast - for eksterne innspill november 2012] utkast_lar_utleveringsveileder.pdf

Les også proLAR sine inspill som du finner på linken under.
innspill_veileder_utlevering_av_lar_prolar.pdf