Nyttig verktøy

 På denne siden vil du finne en samling av nyttige linker og dokumenter.

SERAF rapport nr.1 2014 - Helseforetakene - Et godt sted å være ? Les mer

Kronikk: Legemiddelassistert rehabilitering - viktig behandling med dilemmaer. Les mer

Pasienter som avbryter LAR behandling - hvordan går det med dem? Les mer

NASJONAL overdosestrategi 2014 - 2017

Norsk pasientregister (NPR), Ventetider og aktivitetsdata fra spesialisthelsetjenesten. Ventetider og pasienrettigheter

Informasjon til brukere og pårørende om retten til individuell plan Individuell plan-Lettlest versjon

 Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som jobber oppsøkende og gir gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Rettshjelpen ytes i stor grad av frivillige advokater og jurister.
Se nettside her.

Skal du ut å reise burde du sjekke linken under. der vil du finne en liste over alle land, å hva reglene der sier om bruk av metadon eller buprenorfin behandlig/medbringelse. Sjekk her
 Overveldende flertall mener arbeid med individuelle planer fremmer samarbeid mellom ulike deler av tjenesteapparatet.

​Individuell plan kan være vanskelig å bruke fordi den kommunale organiseringen ikke er tilpasset denne måten å yte helhetlige tjenester på.
 Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) [Foreløpig utkast - for eksterne innspill november 2012] utkast_lar_utleveringsveileder.pdf

Les også proLAR sine inspill som du finner på linken under.
innspill_veileder_utlevering_av_lar_prolar.pdf