Ansatte og representanter i proLAR Nett

Ronny Bjørnestad

Daglig leder
tlf: 413 07 039

Rådhusveien 26
4640 Søgne

Ida Kristine Olsen

Prosjektleder SMIL
Tlf: 948 88 929

Rådhusveien 26
4640 Søgne

Ole Jørgen Lygren

Styreleder / Avdelingsleder Bergen
tlf: 468 58 459

Murerhjørnet 7, 5 etg.
5012 Bergen

Lene Midtsundstad

Organisasjonssekretær
tlf: 450 10 156

Nedre Slottsgate 7
0157 Oslo

Kenneth Egeland

Avdelingsleder Rogaland
tlf: 941 61 965

Eidsvollgata 45
4307 Sandnes

Siv Løvland

Medarbeider Oslo
tlf: 934 58 183

Nedre Slottsgate 7
0157 Oslo

Carina Helene Jørgensen

Brukerrepresentant proLAR
tlf: 984 41 815

Vestfold

Marianne Astrid Jørgensen

Brukerrepresentant proLAR
tlf: 902 11 321

Vestfold

Tina Merete Vestergaard

Brukerrepresentant proLAR
tlf: 482 71 837

Østfold

Eivin Jr. Dahl

Gruppeleder Livet med LAR
tlf: 934 28 018

Rogaland

Trond Arne Ausdal

Redaktør medlemsblad
tlf: 904 78 608

Rogaland

Alice Stensland

Medarbeider avd Bergen
tlf: 983 41 805

Murerhjørnet 7, 5 etg.
5012 Bergen

Rita Lund

Regnskapsmedarbeider
tlf: 938 30 880

proLAR Nett, Pb: 1251, 3105 Tønsberg


Vivian Bentsen

Prosjektmedarbeider

tlf: 910 02 560

SMIL

Laila Rudi Aanensen

Innleid til enkelte samlinger

SMIL

Vivian Bentsen


Prosjektmedarbeider

SMIL