Hva gjør vi?

proLAR jobber med brukermedvirkning på systemnivå og individnivå.

proLAR bistår med råd og veiledning til sine medlemmer. Vi engasjerer oss i saker som går på tværs av gjeldende retningslinjer.

IP og ansvarsgruppearbeid er viktige arenar hvor vi har mulighet til endring.

proLAR arbeider for en rettferdig og likeverdig behandling av LAR pasienter

Nasjonale medlemsaktiviteter:

Brukerundersøkelse om LAR-2013/14 - fra bruker til bruker.

Sommer Camp - Lillesand 2014

SMIL - "Sammen midt i livet" - Et nasjonalt prosjekt for mødre med barn 0-2 år. 1.kull 2011/12 - 2.kull 2012/13 - 3.kull 2013/14
Det er DIN lever - Et nasjonalt hepatitt C prosjekt 2012/13

Riktig retning

Riktig Retning (RR) er et nettverk bestående av alle de fem bruker organisasjonene på rusfeltet. RR består av Rio, proLAR, LAR-Nett, FHN og MARBORG. Målet for RR er å øke samarbeidet mellom organisasjonene, fronte felles saker og samtidig finne fokusområder for hver enkelt organisasjon.

RiktigRetning ble etablert i begynnelsen av 2009.