Støttespillere

proLAR takker for tilliten til vår organisasjon!

En takk rettes til Helsedirektoratet!
Ikke minst for deres tro på organisasjonen, men også for deres økonomiske støtte siden vår oppstart i 2007.

Scheibler har både sikret drift av organisasjonen!
Stiftelsen Scheibler har vært en sentral støttespiller for proLAR siden oppstart. Scheibler har både sikret drift av organisasjonen. Scheibler har de siste to årene støttet vårt unike mor/barn prosjekt SMIL - "sammen midt i livet" 2012/13. proLAR takker også for nyttige råd og god faglig hjelp.