Styret i proLAR

Styret har det øverste ansvar for driften av organisasjonen, og skal utarbeide årlige handlingsplaner og budsjetter.

  • Styreleder: Ole Jørgen Lygren, Egenerfaring med substitusjonsbehandling LAR.
  • Styremedlem: Trond Langeland, Egenerfaring med substitusjonsbehandling LAR.
  • Styremedlem: Tina Merete Vestergaard, Egenerfaring med substitusjonsbehandling LAR.
  • Styremedlem: Marte Derås, Sykepleie på hjul` feltpleie Oslo.
  • Styremedlem: Siv Løvland, Egenerfaring med substitusjonsbehandling LAR.
  • Styremedlem: Gudmund Johnsen Wisløff, veileder Diakonhjemmet Oslo.

Styremøte skal avholdes minimum 4 ganger pr. år. Innkallelse til ordinært styremøte skal skje minst 1 uke før styremøte avholdes,og saksliste sendes ut minst 1 uke før styremøtet.Det skal skrives protokoll som godkjennes på påfølgende styremøte.

Styremedlem Trond Langeland manglet på bilde.

Daglig leder har møterett i styremøter, men ikke stemmerett.