Prosjekter

Her vil det komme informasjon om hva slags prosjekter/aktiviteter vi i proLAR Nett holder på med i 2020

  • SMIL- prosjektet for mødre i LAR med barn - Nasjonalt prosjekt
  • Hepatitt bussen - Nasjonalt prosjekt
  • Covid19 prosjekt / Covid19 bussen
  • Foreldregruppe Bergen
  • Aktivitets gruppe Bergen
  • Håndboka om LAR
  • Årlige sommerleire

Tidligere aktivitet:

SMIL - Sammen Midt I Livet! Nytt kull starter opp i 2017! Er du nylig blitt mamma og er i LAR? Da er SMIL for nettopp deg! Vi starter opp vårt sjette kull i mars/april 2017. proLAR dekker alle utgifter inkl reise fra hele landet. Samlingene foregår hovedsaklig på sørlandet. SMIL har plass til 10 kvinner med barn. Du må ha barn under 2 år. Du må bo i Norge. Du må være i LAR. Du må ha god rusmestring. Du må ha et e...

Les mer

Min behandling mitt valg - En internasjonal nettside om behandling og behandlingsmuligheter. Nettside og materiale er lansert i 14 land, og det er 15 ulike brukerorgansisasjoner i Europa som har deltatt med informasjon og fakta om behandling, både medikamentfri og medikamentell behandlig. proLAR vil være ansvarlig for distribusjon av denne kampanjen i Norge. Ta kontakt for mere info. post@prolar.no eller Tlf: 41 ...

Les mer

proLAR begynte høsten 2012 med et prosjekt kalt "Det er din LEVER" I Norge sies det at mellom 20.000-30.000 personer er smittet av HVC virus (hepatitt C ). Det er usikkert hvor mange som smittes med Hep.C i Norge årlig, men det antas at det er mer enn 500. Rusavhengie utgjør majoriteten av de som utvikler kronisk hepatitt og ca 80% av injiserende brukere har denne sykdommen. Hepatitt C er et stort helseproblem gl...

Les mer