Hepatitt C

proLAR begynte høsten 2012 med et prosjekt kalt "Det er din LEVER"

I Norge sies det at mellom 20.000-30.000 personer er smittet av HVC virus (hepatitt C ). Det er usikkert hvor mange som smittes med Hep.C i Norge årlig, men det antas at det er mer enn 500. Rusavhengie utgjør majoriteten av de som utvikler kronisk hepatitt og ca 80% av injiserende brukere har denne sykdommen. Hepatitt C er et stort helseproblem globalt og nasjonalt. det kan utvikle seg til kronisk infeksjon, leversvikt og leverkreft. Viruset smitter vesentlig gjennom blod.

Som brukerorganisasjon for landets LAR brukere ønsker vi å ha større fokus på denne sykdommen, da mange av våre brukere er smittet av den potensielt dødelige sykdommen.
Vi vil via vårt prosjekt skaffe oss mye kunnskap om dagens forskning og behandlingsmuligheter.
Det finnes i dag bedre medisiner på markedet, og resultatene ved denne behandling er bedre enn før.

proLAR vil i 2012 lage en brukervennlig brosjyre som skal distribueres til landets brukere/klinikker.
proLAR vil i 2013 ved verdens hepatitt dag 28.juli ha ferdig en nettside om Hep.C , forskning, artikler og behandlingsalternativer.

Vi vil gjerne komme i kontakt med LAR brukere som har erfaring med behandligen.
Ta kontakt med oss på tlf: 978 75 045 / 413 07 039

Har du spørsmålom sykdommen Hep.C ta gjerne kontakt med oss da vi vil svare etter beste evne.

Ny hepatitt C kur ??

Fast bestemt på å kvitte seg med hepatitt C viruset som sakte ødela leveren hans prøvde Dr. Arthur Rubens den ene eksperimentelle behandlingen etter den andre.Ingen virket og de fleste brakte bivirkninger som , feber, søvnløshet, depresjon osv.

Hepatitt C kan behandles- Nytt tilbud fra velferdsetaten Oslo.

Gatenær hepatitt C klinikk åpner ved prindsen Mottakssenter Onsdag 10 April 2013.

Se her hva klinikken kan tilby.

Død av taushet. les hele saken

Nyeste veileder for hepatitt C behandlig i Norge: veileder_sept_2014.pdf

Ny kur for hepatitt C
Et nytt, proteasehemmende legemiddel for behandling av kronisk hepatitt C med navn Boceprevir er kommet på markede. Medisinen er tatt i bruk å viser til gode resultater.

Les mer om denne behandlingen her.

Advarer mot stille epidemi.

Hepatitt C tar trolig livet av 50 nordmenn hvert år. Leversykdommen er den viktigste dødsårsak etter 50-årsalderen blant dem som har injisert stoff med sprøyte, viser ny norsk studie. 

Les hele saken.

proLAR sin nye og ferdige informasjonsbrosjyre om Hepatitt C kan du se her

Les mer...

Ny pille kan kurere hepatitt C

Les alt om dette

Linken under er en brosjyre om hepatitt C laget av European Liver Patients Association.


Les mer...

Nye retningslinjer


Les mer...