SMIL - Sammen Midt I Livet!


Nytt kull starter opp i 2017!


Er du nylig blitt mamma og er i LAR? Da er SMIL for nettopp deg!

Vi starter opp vårt sjette kull i mars/april 2017.

proLAR dekker alle utgifter inkl reise fra hele landet. Samlingene foregår hovedsaklig på sørlandet.

SMIL har plass til 10 kvinner med barn.

 • Du må ha barn under 2 år.
 • Du må bo i Norge.
 • Du må være i LAR.
 • Du må ha god rusmestring.
 • Du må ha et eget ønske om å delta, og du må ha mulighet til å reise bort på samlingene.

SMIL står for "Sammen Midt I Livet" og er gratis!

Kurset vil bestå av 5 samlinger av 5 dager, og en helg iløpet av året 2017.

Kurs-samlingene vil inneholde:

 • Faglige temaer
 • Individuelle samtaler
 • Sosialt felleskap
 • Kulturelle opplevelser
 • God mat og drikke
 • Barna våre

Du kan godt ha omsorgen for flere barn, men kun barn under skolealder kan være med mamma på samlingene. Vi har med personale som tar hånd om barna mens vi har fagtemaer. Vil du finne ut mer om SMIL, og lurer på om det kan være noe for deg?

Alle ansatte i SMIL har egen livserfaring som er relevant og viktig for den jobben vi gjør. Flere av oss er/eller har vært i LAR selv.

Ta kontakt med Ida Kristine Olsen på:

Mobil: 948 88 929 - E-post: ida@prolar.no

SMIL skal være et supplement til det allerede eksisterende tilbudet til målgruppen. Det er en sårbar gruppe med familier, og vi vil i stor grad forsøke å motivere til samarbeid med hjelpeapparatet der det er behov for det..

Mange opplever isolasjon, manglende nettverk og praktiske utfordringer i hverdagen som noen av de største utfordringene. Stigmatisering og fordommer gjør det ofte vanskelig for familiene.

Med SMIL- fellesskapet som et bakteppe, håper og tror vi at det er lettere for kvinnene å ta tak i vanskelige ting og søke hjelp til dem i sine hjem kommuner. SMIL skal motivere til å ta tak i egne ressurser og til å motta hjelp på områder der egne ressurser og manglende støttende nettverk ikke er tilgjengelig.

Mange av mødrene har masse ressurser og mye de er flinke til, og det er ikke alltid lett å kjenne at man er "god nok". Vi bruker masse tid på å finne/bekrefte hva styrkene er.

Vi har tro på at bevisstgjøringen hos mor, nettverket, praktisk tilrettelegging (AG, IP, etc...) vil ha stor betydning for mors situasjon, og at dette vil være en styrkende faktor sett opp i mot barnets utvikling.


Se hele evalueringen på linken under.

evaluering_smil_2011_2014_til_utsending.pdf

Deltagernes egne uttalelser:(Hentet fra evalueringsskjema SMIL 2011/2012)

«Dette har betydd mye for meg- å få ta del i dette. Jeg har fått nye bekjentskaper- og nye venner. SMIL er et viktig informasjons og læringsprosjekt som bør komme mange til nytte»

«SMIL vil jeg anbefale til andre, for det har gitt meg og mitt barn utrolig gode opplevelser. Det å treffe andre mødre i samme situasjon er en trygghet/gir støtte»

«Det har vært akkurat passe med kos og fag. Hadde blitt kjedelig i fem dager uten fagbitene. Veldig interessant!»

«Alle i denne situasjonen burde få være med på noe sånt. Har vært bra for både meg og gutten min. Skulle ønske at vi kunne holde på lenger…»

«Grunnen til at jeg vil anbefale det til andre, er at det har lært meg ting. Og at man får mere støtte, og at vi er flere i samme situasjon.»

«Det faglige er noe alle mammaer trenger å lære mere om. Det har vært kjempe lærerikt, og ville ikke vært det foruten»

proLAR og barns beste har laget "SMIL"
"Jeg er også mamma" heter filmen som handler om mødre i LAR- legeassistert rehabilitering.

Se filmen her

Nasjonale retningslinjer for gravide i LAR kan du lese her

Se proLAR sin nye brosjyre om LAR og graviditet. Kan bestilles ved å kontakte oss:

Les mer